Begunstigers :

 

Als u zich wilt opgeven als Begunstiger dient U volgende link aan te klikken secretariaat@st-rochus.nl

 

Om de Zangvereniging Vriendenkring Sint Rochus  in brede zin, ook financieel, te ondersteunen. De leden als begunstiger maken deel uit van de Rochusfamilie. Zij ontvangen het verenigingsblad, 't Rochultje en uitnodigingen voor de Rochusconcerten. De leden zijn bijzonder met de Rochus verbonden door hun sympathieke steun. Nieuwe leden zijn altijd bijzonder welkom. Aanmelding kan gebeuren bij één van de bestuursleden of via bovenstaande link.

 

      Dhr. Bert Albers  
      Dhr. J.van Oppen ( OPS Advies )  
      't Hert va Woabich  Mevr. en de Heer Vleeschhouwers  
      Dhr. F. Mevissen  
      Advocatenkantoor FM. Van Venrooij  
         
      Bakkerij  C. Weijers en Zn.  
      Bloemsierkunst Liflower  
      Dassen BV Containers Transport  
         
      Mevr. V. Roozen - Kaiser  
      Dhr. en Mevr. G. Nievelstein  
      Dhr. en Mevr. W. Ploumen  
      Dhr.  W.J.Koken  
      Fysiotherapie en Elektro Acupunctuur Dhr. P. Vossen  
         
      Mevr. L. Gigase - Schnitzeler  
      Zalencentrum 't Ströatje Dhr. en Mevr. L. Hertogs  
      Mevr. M. Kusters -van de Camp  
         
         
         
         
         
         
         
         

Terug