Jaar 2005.

Sponsor was de

2005 een topjaar voor Rochus met diverse activiteiten

In het Rochultje van juni 2005 is al veel geschreven over het begin van het jubileumjaar. We herhalen het nog maar eens om het geheugen op te frissen: 24 april, de optocht onder de stralende zon begeleid door muziek van de fanfare St. Elisabeth en geëscorteerd door de Schutterij St. Joseph.

Daarna de indrukwekkende H.Mis in de St. Joseph kerk, de ode die we brachten aan de overleden Vrienden op het kerkhof en aansluitend de druk bezochte  openingsreceptie in ’t Ströatje. Vervolgens de uitreiking van de Koninklijke Erepenning door burgemeester Bert Janssen aan onze vereniging, in ontvangst genomen door Jan Snijkers de nog in functie voorzitter tot 2005.

Het uitbrengen van het jubileumboek en de vele mooie speeches die we mochten aanhoren.

Een week daarna het optreden op Koninginnedag in de Burgerzaal en de aankondiging van het Straatfeest op 19 juni.

 

Nee, het jaar 2005 zal niet snel in de vergetelheid raken. De eerste honderd jaren van ons koor werden herdacht en gevierd met een groot aantal activiteiten. Bestuur en jubileumcommissie hadden tevoren ambitieuze plannen en het moet gezegd worden dat zij daarin volledig geslaagd zijn. Dat blijkt ook wel uit de reacties van veel mensen die in dit blad hun mening geven. Het was een topjaar.

Straatfeest St. Rochus  op 19-6-2005

Op het Jan van ‘t Hooftplein in de Groenstraat stonden op zondag 19 juni een feesttent, diverse marktkramen en kermisattracties, waaronder een treintje, opgesteld.

Om 11.00 uur werd begonnen met Frühshoppen. Verder was er de gehele dag muziek, die door een sjpaskapel, discjockey en fanfare werden verzorgd. Voor de kleintjes waren de diverse kermisattracties geheel gratis!

Polyhymnia concertdag in het “Groen” op 28-8-2005 te Heerlen

Het mannenkoor “Polyhymnia” van Heerlerbaan had ons ( St. Rochus)  en de “Baanzenger” ( een mannen kleinkoor) uitgenodigd om aan een gezamenlijk concert in de kapel van Parc Imstenrade deel te nemen. Niet zo vreemd, want dirigent Ger Franken was kort tevoren benoemd tot dirigent van dit koor. Tevens zou op deze dag “Polyhymnia” afscheid nemen van hun dirigent de heer Jan Gouders, die het koor jarenlang leidde. Naast het concert in deze voormalige kapel van de Vroedvrouwenschool ( prima akoustiek)  was er een gezellig samenzijn in een grote tent naast de kapel, waar ook wat gegeten kon worden. Een prima gelegenheid voor ons koor om een aantal nummers te zingen die ook op de korenavond van 8 oktober en het galaconcert op 29 oktober zouden worden gebracht.

Uitreiking cultuurprijs en stimuleringsprijs Gemeente Landgraaf

Op vrijdagavond 30 september 2005 vond in het Grand Theater te Landgraaf de uitreiking van de jaarlijkse cultuurprijs plaats. Er waren 4 genomineerden voor deze prijs, waaronder ook de Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus. De overige genomineerden waren : Harmonie St Caecilia uit Schaesberg, de bargoens club ‘t Keiet Kwieëste en de jeugdfanfare Eendracht-Brandpoort In de gezellige ambiance van dit knusse theater gaven de vier een blijk van hun kunnen. De cultuurprijs ging naar Harmonie St. Caecilia, vooral met het oog op de jeugdopleiding die uitstekend functioneert. De stimuleringsprijs ging naar de Bargoensclub  Ut Keieskwieëste.

Helaas was er voor St. Rochus geen prijs, maar het was toch een gezellige avond. 

Korenavond op 8-10-2005 in de Burgerzaal van Landgraaf 

Deze korenavond op 8 oktober 2005 was veel meer dan een korenavond. Naast St. Rochus en de koren Sint-Jan uit Abdissenbosch en Eendracht Rimburg traden ook op het Mandoline Ensemble “The Strings” uit Stein en soliste Karin Coenen, aan de piano begeleid door Christianne Steegmans.

Daardoor was er een gevarieerd muzikaal programma mogelijk dat door de bezoekers erg op prijs werd gesteld, zoals uit de reacties viel op te maken. Een aangename verrassing was het mandoline-ensemble the Strings  onder leiding van Annemie Hermans.         

Dit 14 man sterke ensemble heeft grote klasse en bestaat uit enkele musici met conservatorium-opleiding en vergevorderde amateur musici. Een lust voor het oor. Absolute ster van de avond was de uit Landgraaf afkomstige sopraan Karin Coenen

die met piano- zowel als met orkestbegeleiding het publiek in vervoering bracht met aria’s uit opera’s en operettes van respectievelijk Puccini, Verdi, Lehar en Caccini. Karin is al vaker met ons koor opgetreden en het moet gezegd, steeds met veel succes.

Rochus schrijft geschiedenis met Galaconcert op 29-10-2005

De 100-jarige “Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus”  uit de Groenstraat kan met een feestelijk gevoel terugkijken naar het muzikale hoogtepunt van dit jubileumjaar. In het op 29 oktober uitverkochte Royal Theater in Heerlen konden de 700 bezoekers genieten van het Rochus-Rabobank Galaconcert. Het mandoline-ensemble The Strings

 en de solisten Guido Dieteren (viool), Wendy Kokkelkoren (sopraan), Andrea Poddighe (tenor) en Augustine Boshouwers (piano) brachten een  programma vol “belcanto”, waarin de menselijke zangstem centraal stond.

 

Ook de mandolines van het orkest, de viool, en de klarinet kunnen immers zingen! De instrumentklanken, geďnspireerd door de zangstem, waren ontroerend. Violist Guido kon met een wervelende scârdâs en vooral ook met het gevoelige “Schindler’s List” ( naar de bekende film) zijn kwaliteiten tonen. En Wendy Kokkelkoren liet in een duet met Andrea Poddighe horen dat zij een begenadigde zangeres is.

Met het aangrijpende “Miserere” uit de opera “Il Trovatore”van Verdi, door koor, sopraan, tenor, orkest en piano werd het concert besloten. Echter niet nadat het enthousiaste publiek om een “Zugabe” applaudisseerde. Die kwam er dan ook met “Brindisi”  het stuk dat ook de tune was van het Tros programma  “Una Voce Particolare” van Ernst Daniël Smid. Voor alle zangers van het koor was het buitengewoon inspirerend om een concert met zulke bekende musici te geven. Iedereen stapte dan ook trots het toneel af om met het publiek in de foyer na te praten onder het genot van een drankje en een hapje dat door de Rabobank werd aangeboden. Jammer was dat de TV registratie door Omroep Landgraaf niet door kon gaan.

Een eeuw nadat drie Groenstraatse vrienden tijdens de kermis en in de kleine uurtjes bij herbergier “ ’t Ploeme Tieëntje” in de Groenstraat bij een flinke “grüll roas” ( bargoens voor pot  bier) besloten tot de oprichting van een mannenkoor heeft St.Rochus met dit concert geschiedenis geschreven. Het koor heeft ook in het verleden grote successen behaald. Maar er volgden ook mindere tijden waarbij het koor in een neerwaartse spiraal terecht kwam. Sinds 1995 is de “Vriendenkring” door de inzet van velen en vooral ook dirigent Ger Franken

  

en pianist/2e dirigent  Guy Hoenen weer op de weg omhoog. Dat is op 29 oktober wel gebleken.

Afsluiting jubileumjaar met H.Mis en Rochus Revue op 17-12-2005

Op zaterdag 17 december 2005 sloot de Zangvereniging Vriendenkring St.Rochus haar 100-jarig jubileumjaar af. Begonnen werd om 18.00 uur met een H. Mis in de Bernadettekerk te Abdissenbosch. De H.Mis werd opgeluisterd door “Koor72” . Dit (mannen) kleinkoor is in 1972 ontstaan uit St. Rochus en stond onder leiding van Ben Bloemer. Zoals de meesten wel weten heeft dit koor besloten zichzelf op te heffen. De koorleden hebben het enorm gewaardeerd dat Koor72 met deze H.Mis als één van haar laatste wapenfeiten, ons jubileumjaar heeft willen afsluiten. De kerk was bomvol en de zang van het koor was indrukwekkend.

Om 20.00 was iedereen in ’t Ströatje. Voorzitter Jan Snijkers zette de jubileumcommissie met Pierre Kusters aan het hoofd in het zonnetje met een dankwoord en hetzelfde gebeurde met mevrouw Gerda Bisschops van de dameswerkgroep. Om 20.30 uur werd de muzikale revue gestart. Deze revue was voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bestond uit een vrije gave! Voor deze avond had men de bekende Oekraďense bajan virtuoos Volodymyr Kurylenko kunnen vastleggen. Het was ongelofelijk hoe Kurylenko de zaal  muisstil kreeg met zijn virtuoze spel. Een gouden greep voor deze avond en dat gold ook voor de zangers  Paul van Loo en  Jo Vek en het bekende muzikale duo “Holland en Polland”. Ivo Rosbeek (Holland) en Emile Szarkowicz ( ja, in Polen geboren, vandaar de naam Polland) bleken alleskunners en rasmuzikanten. Jo Vek heeft laten zien en horen dat hij ook veel meer kan dan Bargoense liederen zingen.

De Sloveense dansgroep “Nizozemska”gaf een leuke  demonstratie van haar kunnen met verschillende dansen, waarvan zij het duidelijk warm kregen. Toch een beetje topsport dit dansen!.  Deze groep werd in 1953 opgericht door Sloveense immigranten, die in de Limburgse mijnen werkten. De avond werd afgesloten door het nog zeer jonge Oberkrainer orkest “Ensemble Begunje”, dat op 27 mei 2005 werd opgericht. Oberkrainermuziek heeft zijn oorsprong in Slovenië. De muziek bestaat uit polka's en walsen en is een mix van een beetje humor, romantiek, plezier en ernst. Er werd behoorlijk veel gedanst en dat was de bedoeling ook van dit sluitstuk.

Het was met recht een feestelijke afsluiting van een geweldig jubileumjaar.

Terug